Dorta, bepre, buolo ... ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਖਾਲੀਪਣ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਸਦਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਟਾਲੀਅਨ (ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਉਪਭਾਸ਼ਾ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੂਡੋਵਰਡਸ ਵਿੱਚ)

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ, ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੀਖਣ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਨੋਟੈਕਸਿਸ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ. ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ. ਆਓ ਆਪਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲਈਏ ਗੈਰ-ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ structureਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ (ਉਦਾਹਰਨ: ਸੀਵੀ-ਸੀਵੀਸੀ-ਸੀਵੀ). ਹਰੇਕ ਕਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਗੇ: ਜ਼ੇਫਾਲਫੀ, ਲਿਡੇਟਰੇ, ਗੁਪੇਕਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਤਾਲਵੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਵੇਂ: ਕਲੋਹਕੇ ਜਾਂ ਪਕਸੈਕਸਦਾ.

ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਮਾਰਗ, ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ "ਟੁਕੜਿਆਂ" ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗ੍ਰੇਫੇਮਜ਼ (ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ (ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ "ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੇ" ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ) ਲਕਸ਼ਿਕ ਦੁਆਰਾ). ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਵਿੱਚ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ.


ਗੈਰ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ "ਨਿਰਪੱਖ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ L1 ਵਾਂਗ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ. ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਣੋ. ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਨ ਦੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ:

  • ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸਨ (dorta, bepre, buolo) ਉਹ ਇਤਾਲਵੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ (ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਖਰਗੋਸ਼, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ); ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ਬਦ "ਟਾਮੇਂਟੇ" ਅਤੇ "ਲੂਰੀਸਫੋ" ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਿਛੇਤਰ -ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ "ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ"ਗੈਰ -ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ: ਉਹ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ - ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੂਲ ਇਤਾਲਵੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ). ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਗ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਸ਼ਬਦ ਡੱਲਾ ਬੈਟਰੀਆ ਬੀਡੀਏ 16-30.
  • ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਸ਼ਬਦ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਫੋਨੋਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨਾਰਵੇਈ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ. ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਨਾਰਵੇਜਿਅਨ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਨਾਲੋਂ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ.

ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਸੋ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ-ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ' ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰੋਤ. ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਸ਼ਬਦ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ismsੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ

ਗਲਤੀ: ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ !!
DSA ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੋਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ?