ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ
{"ਟਿੱਕਰ_ਅਫੈਕਟ": "ਸਲਾਈਡ-ਐਚ", "ਆਟੋਪਲੇ": "ਸੱਚ", "ਸਪੀਡ": "3000", "ਫੋਂਟ_ਸਟਾਈਲ": "ਬੋਲਡ"}

ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੋਰਸ

ਅਫਸੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ. ਵਿਹਾਰਕ ਸਾਧਨ. (18-19 ਸਤੰਬਰ 2021, 70): ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ - ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ

ਐਸਐਲਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜ. (25-26 ਸਤੰਬਰ, 2-3 ਅਕਤੂਬਰ 2021, 145 €): ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ - ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਅਸੀਂ ਨਯੂਰੋਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਬੋਧ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਸਾਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸਥਾਨ, ਸਮਾਂ, ਖਰਚੇ.

ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ: ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜ
ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਫਤ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ
ਮੁਫਤ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ
ਐਫਸੀਆ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ
ਅਫ਼ਸਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਮੱਗਰੀ

ਕਾਰਡ

ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ, ਭਾਸ਼ਾ, ਕੈਲਕੂਲਸ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਮੱਗਰੀ!

ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈਕੋਨਿਗਟਿਵ ਕਾਰਡ

ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਸਿੰਕਰੋਨਸ onlineਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ: ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ!

Cਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਬੋਧ ਸਿਖਲਾਈ

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ

ਗਲਤੀ: ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ !!